Horesca Nederland
Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond Postbus 172, 5700 AD Helmond

Privacy verklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij zullen deze dan ook nooit doorspelen aan derden.

Onze privacy verklaring

Algemeen

Deze website bevat informatie over aangeboden producten van Horesca Nederland en haar leden.

Horesca Nederland behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Beperking aansprakelijkheid

Horesca Nederland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid, onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Horesca Nederland is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Horesca Nederland een fout of onjuistheid in deze website zo snel mogelijk herstellen.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht

Deze website, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Horesca Nederland. Zonder schriftelijke toestemming van Horesca Nederland is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Horesca Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacy beleid.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en maandelijkse aanbiedingen
 • Verstrekken van informatie over onze producten en diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw geplaatste order te kunnen bezorgen

De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • Initialen en achternaam contactpersoon
 • Geslacht contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Locatie gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Horesca Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jos.vanlaarhoven@horesca.nl.

Nieuwsbrief

Als u heeft aangegeven dat u onze digitale nieuwsbrief / aanbieding wilt ontvangen, zult u regelmatig per e-mail informatie ontvangen over onze aanbiedingen. Wilt u de nieuwsbrief / aanbieding toch niet meer ontvangen, dan kunt u zich via de link in de nieuwsbrief / aanbieding uitschrijven of u kunt een e-mail sturen naar jos.vanlaarhoven@horesca.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Horesca Nederland
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
Nederland
E-mail: jos.vanlaarhoven@horesca.nl 
https://www.horesca.nl/

CONTACT HOOFDKANTOOR

VOORDEELMAIL

Wilt u profiteren van onze voordeelacties? Meld u dan aan voor de voordeelmail van Horesca. U ontvangt dan alle aanbiedingen in uw mailbox. 

© 2020 Horesca Nederland. All rights reserved.